Vorige week lieten de beleidsbepalers van de gemeente Amsterdam weten de voorwaarden voor het verkrijgen van een evenementenvergunning te hebben aangescherpt. Onderdeel daarvan is de verplichtstelling van gratis drinkwater op dance-evenementen. DJB sprak met Jasper Karman, woordvoerder van burgemeester Van der Laan en met Floor van Bakkum van Jellinek, over de effectiviteit van de maatregel.

‘Genoeg water drinken’ wordt door sommige gebruikers opgevat als ‘heel veel water drinken,’ wat heeft geleid tot slachtoffers van watervergiftiging, soms zelfs met fatale afloop. Deze discussie speelde wederom op na de incidenten tijdens de laatste editie van Amsterdam Dance Event (ADE), er ontstond ophef na het overlijden van drie ADE-bezoekers. Volgens de gemeente zijn de nieuwe maatregelen géén gevolg van de ADE-evaluatie: gratis water is al langer een voorwaarde voor het verkrijgen van een evenementenvergunning. De eisen zijn nu ‘slechts’ aangescherpt.

“Pauzes nemen tijdens het dansen is belangrijker dan veel water drinken”

Karman zegt dat de gemeente het gevaar van gratis drinkwater onderkent. ‘Dat risico is dan ook de reden dat de voorwaarde dat er gratis drinkwater beschikbaar moet zijn, niet voldoende is om drugsproblematiek te bestrijden.’ Daarom wordt extra ingezet op voorlichting over de risico’s van drugsgebruik en waterintoxicatie. Aan de andere kant, zegt de woordvoerder, is het door de zware fysieke inspanning tijdens dancefestivals noodzakelijk om water te drinken om de vochtbalans in het lichaam op pijl te houden; ook wanneer er geen drugsgebruik in het spel is. In die zin is schoon drinkwater voor alle bezoekers belangrijk.

Neem je rust
Van Bakkum stelt dat gratis en goed te bereiken water op evenementen inderdaad een klein onderdeel is van een effectief preventiebeleid. Bij xtc gebruik is het belangrijk om voorzichtig te zijn met water drinken omdat je juist vocht vasthoudt. ‘Om af te koelen kun je beter rust nemen en tijdelijk stoppen met dansen.’

Jellinek beaamt dat voorlichting minstens zo belangrijk is. Dit is gelukkig ook een belangrijk onderdeel binnen het beleidskader van de gemeente. Van Bakkum voegt hieraan toe dat trainingen van bar- en beveiligingspersoneel belangrijkemaatregelen zouden zijn, zodat het personeel problemen kan signaleren en weet wat te doen bij incidenten. Jellinek besteedt ook aandacht aan een vergrote capaciteit van drugstestservices.

“Evenementenorganisaties zijn primair verantwoordelijk”

Wie is verantwoordelijk?
Belangrijk om te weten is dat de gemeente niet de enige aansprakelijke is bij het oplossen van drugsproblemen. Festivalorganisaties zijn primair verantwoordelijk, de gemeente stelt kaders (evenementenvergunningen en het beleidskader) en de naleving daarvan wordt gecontroleerd door de politie en de GGD. Deze controle bestaat o.a. uit een goede visitatie bij de ingang. Door de organisatie zelf moet toezicht worden gehouden op openlijke handel en gebruik van drugs.

Het verstrekken van die voorlichting valt ook onder de verantwoordelijkheid van de organisaties. Zij kunnen de temperatuur in de zaal of tent beïnvloeden, samenwerken met voorlichtingsteams als Unity(die materiaal en informatie kunnen verstrekken op feesten), voorlichting plaatsen op hun websites en professionele, gespecialiseerde EHBO-organisaties inschakelen. Van Bakkum: ‘Evenementen kunnen zich aansluiten bij Celebrate Safe, een campagne die Jellinek samen met clubeigenaren en festivalorganisaties heeft opgezet om evenementen- en clubbezoekers op een laagdrempelige manier te wijzen op uitgaansrisico’sen hoe deze risico’s te beperken.’

“De oplossing ligt grotendeels bij jezelf”

Bovendien is de financiering van het drinkwater taak van de evenementenorganisaties. Dat stond al in de vergunningen en wordt door de meeste evenementen opgevolgd. De gemeente probeert nu ook gratis water te regelen bij clubs en discotheken die geen evenementenvergunning nodig hebben. Dat is ook onderdeel van de pilot bestrijding uitgaansgeweld, die binnenkort start op het Rembrandtplein (waarvan ook verruiming van openingstijden een voorwaarde is).

Schijnoplossing
Hoe effectief de aanscherping van het dancebeleid is, zal blijken uit de evaluatie van de twintigste editie van ADE later dit jaar. Burgemeester Van der Laan is van plan, net als vorig jaar, een vrijstelling van sluitingstijden te geven, mits er door deelnemende organisaties meer aandacht wordt besteed aan o.a. voorlichting over risico’s van drugsgebruik en de beschikbaarheid van gratis water.

Jellinek benadrukt echter de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers. ‘Het grootste deel van de oplossing ligt bij de gebruiker zelf,’ aldus Van Bakkum. ‘Verschillende organisaties en zelfs de landelijke overheid maken zich zorgen over de gezondheid van gebruikers en werken aan een beleid om incidenten te voorkomen. Repressieheeft niet gewerkt; het beperken van de risico’s van de scene ligt grotendeels in je eigen handen. Laat jezelf informeren en laat je drugs testen.’